Organi društva

Predsednik: Angelo Žigon

Podpredsednik: Roman Maček

Predsednica mladih članov: Doris Frank 

 

Člani izvršilnega odbora:

 • Jakob Likar 
 • Tomaž Beguš
 • Pavel Saje
 • Andrej Ločniškar
 • Melanija Huis 
 • Marko Žibert
 • Tina Marolt Čebašek

 

Člani nadzornega sveta:

 • Andrej Štimulak
 • Igor Ajdič 
 • Uroš Bajželj

 

Člani častnega razsodišča:

 • Viljem Kolar
 • Milan Črepinšek
 • Drago Ocepek

 

Namestnika članov častnega razsodišča:

 • Andrej Likar
 • Jože Kortnik