We talked

underground!

15.–17. NOVEMBER

AUSTRIA TREND HOTEL LJUBLJANA, SLOVENIA

Na kratko o društvu

Pospešena gradnja podzemnih objektov, predvsem predorov je v zadnjih desetletjih narekovala strokovno združevanje strokovnjakov, ki se ukvarjajo s tovrstnimi gradnjami. Tako je bilo na pobudo predstavnikov strokovnega in znanstvenega sveta ter gospodarskih družb in javnih zavodov ustanovljeno Slovensko društvo za podzemne in geotehnične konstrukcije – SDPGK, ki je združevalo različne strokovnjake s področja podzemnih gradenj, saj so to kompleksni objekti, ki zahtevajo sodelovanje različnih inženirskih in naravoslovnih strok.
Vse od leta 1992 je društvo vsake dve leti organiziralo mednarodno posvetovanje s področja gradnje predorov in drugih podzemnih prostorov.
Vsa posvetovanja so bila strokovno uspešna, ne samo v slovenskem prostoru, temveč tudi širše in so vsakokrat vnašala dvig strokovnega nivoja stroke, omogočala izmenjave mnenj in kritičnih pogledov na določene tehnične rešitve gradnje in presegala zaprtost stroke proti svetu.
SDPG je tudi aktivni član mednarodnega društva ITA–AITES – International Tunneling and Underground Space Association s sedežem v švicarski Lozani. Leta 2015 je SDPG na pobudo mlajših generacij ustanovilo sekcijo mladih članov (inženirjev do 35 let) SDPG-MČ, ki aktivno deluje v okviru mednarodnega društva.
Povezovanje strokovnjakov in medgeneracijsko sodelovanje
Organizacija kongresov s področja gradnje predorov
Mednarodno sodelovanje s člani društev po vsem svetu
Izobraževanje na področju podzemne gradnje
Postani
član
društva

Pokrovitelji in podporniki

ELEA iC
Geoportal
DSI Underground
Geotočka