12. mednarodna konferenca o predorih in podzemnih objektih

Slovensko društvo za podzemne gradnje vas z veseljem vabi na 12. mednarodno konferenco o predorih in podzemnih objektih, ki bo 21. in 22. novembra 2019 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Tematski sklopi

PRIPRAVA PROJEKTOV
 • Umeščanje predorov in podzemnih objektov v prostor
 • Okoljski vidiki
 • Študije variant
 • Trajnostnost
 • Ohranjanje in zaščita okolja
 • Voda in vodni viri
 • Projektiranje
 • Inovativni pristopi pri projektiranju (BIM, …)
 • Tehnična regulativa
 • »Lessons learned«
VARNOST IN OPREMA V PREDORIH / tehnični aspekti
 • Regulativa
 • Trajnostnost
 • Ekonomska upravičenost
 • Projektiranje
 • Analize tveganj
 • Varnostni koncept v železniških predorih
 • Varnostna dokumentacija v cestnih predorih
 • Požarna varnost
 • »Lessons learned«
RAZISKAVE
 • Program raziskav
 • Metode, izsledki, uporabnost
 • Omejitve (tehnološke, fizične, aplikativne)
 • Nove tehnologije
 • Študije primerov v posebnih pogojih
 • Karakterizacija tektonskih con in vplivi na gradnjo
 • »Lessons learned«
GRADNJA
 • Konvecionalna gradnja
 • TBM
 • Inovativni pristopi
 • Mehanizacija
 • »Lessons learned«
SANACIJA IN NADGRADNJA PREDOROV
 • Nadgradnja predorov v smislu direktive EU 56/2004
 • Nadgradnja prezračevalnih sistemov
 • Sanacija vozišča in odvodnjevalnih sistemov
 • Monitoring obnašanja konstrukcije predora in potrebne sanacije
 • Nove tehnike sanacije s poudarkom na hitrosti in zmanjšanju vpliva na promet
 • »Lessons learned«

Pomembni datumi

Oddaja povzetkov
10. maj 2019

Oddaja prispevkov
29. julij 2019

Pregled prispevkov
30. avgust 2019

Oddaja popravljenih prispevkov
23. september 2019

Končen sprejem prispevkov
7. oktober 2019

Obvestilo avtorjev o dodeljenem terminu predstavitve
8. november 2019

12. mednarodna konferenca o predorih in podzemnih objektih
21.–22. november 2019

Vljudno vas vabimo k oddaji povzetkov do 10. maja 2019. Osnutek pošljite Slovenskemu društvu za podzemne gradnje na info@ita-slovenia.si. Prosimo uporabite Word predlogo, ki smo jo pripravili za oddajo povzetkov.