Pogoji sodelovanja

na 12. mednarodni konferenci o predorih in podzemnih objektih

Splošno

Organizator 12. mednarodne konference o predorih in podzemnih objektih (v nadaljevanju: konference) je Slovensko društvo za podzemne gradnje, Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Vse informacije, ki jih udeleženec konference posreduje, prejme organizator. Organizator lahko posreduje podatke udeleženca preverjenim pogodbenim obdelovalcev, v kolikor je to potrebno za izvedbo konference.

Za osebne predmete, ki jih imajo udeleženci seboj, odgovarjajo udeleženci sami, organizator ne more prevzeti odgovornosti zanje.

Vprašanja v zvezi s konferenco lahko posredujete organizatorju na e-naslov info@ita-slovenia.si.

Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

Kotizacije

  Zgodnja kotizacija
Prijava in plačilo do 4. novembra
Pozna kotizacija
Prijava in plačilo po 4. novembru
Člani 200,00 EUR 250,00 EUR
Mladi člani 140,00 EUR 190,00 EUR
Ne-člani 250,00 EUR 290,00 EUR
Predavatelji 140,00 EUR 190,00 EUR
Študenti/upokojenci 20,00 EUR 20,00 EUR

Cene ne vključujejo 22 % DDV.
Po oddaji spletne prijavnice in izvedenem plačilu boste prejeli račun.

Kotizacija vključuje:

  • udeležbo na vseh predavanjih v okviru konference,
  • zbornik predavanj,
  • dva odmora s kavo in kosilo,
  • večerni družabni dogodek z večerjo,
  • udeležbo na strokovni ekskurziji.

Za uveljavljanje popusta ob prijavi, se mora študent izkazati z veljavnim osebnim dokumentom, študentsko izkaznici in/ali potrjenim in veljavnim potrdilom o šolanju. Osebe, ki so poleg študija zaposleni, nimajo pravice do uveljavljanja študentskega popusta. Študentska kotizacija je namenjena rednim in izrednim dodiplomskim ter magistrskim študentom.

Prijave in odpovedi

Prijava na konferenco se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice na spletni strani www.ita-slovenia.si. Z oddano prijavnico udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja na konferenci in se z njimi v celoti strinja.

Udeležba na konferenci je potrjena s strani organizatorja, ko prejme plačilo kotizacije. Za udeleženca je po oddaji prijavnice udeležba zavezujoča.

Organizator bo po prejeti prijavnici in plačilu kotizacije izstavil račun na naslov, naveden na prijavnici. Zgodnja kotizacija se obračuna le v primeru, da organizator prejme izpolnjeno prijavnico v datumu, navedenem za priznanje zgodnje prijave.

V primeru, da morate svojo udeležbo odpovedati, o tem pisno obvestite organizatorja na naslov info@ita-slovenia.si. Odpoved je možna le ob predložitvi zdravniškega potrdila. V ostalih primerih organizator ne vrača denarja oziroma je udeleženec obvezan plačati celotno kotizacijo.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe vsebine, datuma in lokacije konference ter do odpovedi konference, o čemer bo predhodno obvestil udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

Varovanje podatkov

Osebni podatki, ki jih udeleženci podajo v prijavnici, z namenom sodelovanja na konferenci, se obdelujejo in varujejo skladno s temi splošnimi pogoji, splošnimi akti organizatorja ter veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec organizatorju na podlagi podanega soglasja dovoljuje zbiranje, obdelovanje, hranjenje posredovanih osebnih podatkov z namenom izvedbe konference ter obveščanja o aktivnostih Slovenskega društva za podzemne gradnje. Udeleženec lahko kadarkoli zahteva, da organizator trajno ali začasno preneha uporabljati pridobljene osebne podatke. Udeleženec ima pravico dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico do ogleda, popravkov, spremembe ali posodobitve svojih osebnih podatkov v podatkovni bazi organizatorja.

Dodatne informacije:
E: info@ita-slovenia.si
T: +386 (0)1 474 10 00