Vabilo pokroviteljem 12. mednarodne konference o predorih in podzemnih objektih

21.–22. november 2019, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Mednarodna konferenca o predorih in podzemnih objektih bo letos potekala 21.–22. novembra 2019 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Tematski sklopi pokrivajo celoten spekter področja podzemnih gradenj od priprave projektov, tehničnih vidikov varnosti in opreme predorov, raziskav tal in gradnje podzemnih objektov. Organizatorji na konferenci pričakujemo do 150 udeležencev iz Slovenije in tujine.

Konferenca je odlična priložnost za predstavitev podjetij strokovni javnosti. Organizacija mednarodne konference ni mogoča brez podpore podjetij, zato vas vljudno vabimo, da podprete prizadevanja Slovenskega društva za podzemne gradnje s pokroviteljstvom.

V nadaljevanju vam predstavljamo možnosti predstavitve vašega podjetja pred konferenco in v času konference. Izberete lahko enega od pokroviteljskih paketov, ki že vključuje različne oblike predstavitve vašega podjetja udeležencem konference ali pa izberete eno od posameznih storitev, kot je predstavitev v zborniku, na razstavnem prostoru ali pokroviteljstvo enega od družabnih dogodkov.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš prispevek k uspešni izvedbi konference!

Pokroviteljska paketa

V pokroviteljskih paketih so že vključene različne oblike promocije. Svojo vidnost na dogodku lahko še povečate z razstavnim prostorom ali pokroviteljstvom enega od družabnih dogodkov.

Generalni pokrovitelj*

Pokrovitelj

Uporaba naziva generalni pokrovitelj v času do naslednje konference
R
Q
Uporaba naziva pokrovitelj v času do naslednje konference
Q
R
Število brezplačnih kotizacij
2
1
Predavanje ali pozdravni nagovor (po predhodnem dogovoru z organizatorjem)
R
Q
Število celostranskih oglasov v zborniku
2
1
Logotip na panojih in v medijskih objavah
R
R
Objava logotipa na spletni strani s povezavo na vašo spletno stran
R
R
Objava logotipa na vabilih in obvestilih (tiskanih in elektronskih)
R
R
Logotip na kongresni torbi in ovratnem traku
R
Q
Objava logotipa na projekcijskem platnu v dvorani pred začetkom konference
R
R
Ostale storitve po dogovoru
R
Q

6.000,00 EUR

1.000,00 EUR

* Paket »Generalni pokrovitelj« je omejen na eno podjetje. Pri potrditvi bomo upoštevali podjetje, ki bo prvo izrazilo interes za sodelovanje.
Cene ne vključujejo 22 % DDV.

Dodatne možnosti za promocijo

Predstavitev na spletni strani in v tiskanih materialih

Cene ne vključujejo 22 % DDV.

Oglas v zborniku konference

Zbornik strokovnih prispevkov bo izdan v digitalni in tiskani obliki in ga bodo prejeli vsi udeleženci konference.

300,00 EUR

Polstranski oglas

500,00 EUR

Celostranski oglas

Promocijsko gradivo v torbah za udeležence

Udeleženci bodo ob registraciji na dan konference prejeli vaše promocijsko gradivo v torbah. Cena velja za 1 letak oz. brošuro.

200,00 EUR

Promocija na spletni strani

Na spletni strani konference www.ita-slovenia.si bo objavljen logotip podjetja s povezavo na spletno stran vašega podjetja.

200,00 EUR

Predstavitev v času konference – razstavni prostor

Konferenca bo potekala na Gospodarskem razstavišču v dvorani Urška. Del prostora bo namenjen razstavnemu prostoru, kjer bodo potekali tudi odmori s kavo in kosilo. Predstavniki podjetij, ki se bodo predstavila na razstavnem prostoru, bodo tako v neposrednem stiku z udeleženci ves čas konference.
Cene ne vključujejo 22 % DDV.

Razstavni prostor

Vključuje: 1 mizo, 2 stola, enoten napis z nazivom podjetja, električni priključek, brezžični internet dostop, kotizacijo za enega predstavnika podjetja. Možnost postavitve lastnega samostoječega promocijskega panoja.

500,00 EUR

4 m2 (2 x 2 m)

900,00 EUR

8 m2 (4 x 2 m)

Pokroviteljstvo družabnih dogodkov

Na dan konference bosta v dvorani Urška, kjer bo potekala tudi konferenca, organizirana dva odmora s kavo in stoječe kosilo. Po zaključku konference bo v Paviljonu Jurček, prav tako na Gospodarskem razstavišču, družabni dogodek namenjen sproščenemu druženju udeležencev. Vsi našteti družabni dogodki so odlična priložnost za dodatno promocijo vašega podjetja.
Cene ne vključujejo 22 % DDV.

Predstavitev v času odmorov in kosila

Vključuje: logotip pokrovitelja v programu in na spletni strani, napoved pokrovitelja pred začetkom odmora, postavitev namiznih zastavic pokrovitelja na mizah s hrano, postavitev promocijskega panoja ob mizi s hrano, promocijski letak v torbi z gradivi za udeležence. Pokrovitelj zagotovi svoje promocijske materiale.

1.400,00 EUR

Predstavitev v času večernega družabnega dogodka

Vključuje: logotip pokrovitelja v programu in na spletni strani, napoved pokrovitelja ob zaključku konference, pozdravni nagovor predstavnika pokrovitelja ob začetku dogodka, postavitev namiznih zastavic pokrovitelja na mizah s hrano, postavitev promocijskega panoja pri vhodu v Paviljon Jurček, promocijski letak v torbi z gradivi za udeležence. Pokrovitelj zagotovi svoje promocijske materiale.

3.000,00 EUR

Prijavnica za pokroviteljstvo konference

Če želite podpreti konferenco, prosimo izpolnite spodnjo prijavnico. Takoj po oddaji boste na elektronski naslov prejeli potrdilo o prijavi za pokroviteljstvo. V kratkem vam bomo nato poslali še račun. 50 % zneska je potrebo plačati v 10 dneh po prejemu računa, 50 % pa najkasneje do 15.11.2019. Z zvezdico (*) označena polja so obvezna.

  Podatki o pokrovitelju

   


  DaNePlačujem kot fizična oseba

  Pokroviteljstvo konference


  Generalni pokrovitelj PRODANO
  Pokrovitelj


  Polstranski oglas v zborniku konferenceCelostranski oglas v zborniku konferencePromocijsko gradivo v torbah za udeležencePromocija na spletni straniRazstavni prostor 4 m2Razstavni prostor 8 m2Predstavitev med kosilom PRODANO
  Predstavitev med dogodkom PRODANO


  Naložite datoteko z vašim logotipom in/ali oglasom. Največja dovoljena velikost je 10 MB.
  Navodila za pripravo oglasa