Konec tedna, 20. in 21. 5. 2016, smo se udeležili šestega srečanja mladih geotehnikov (IAGIG – Incontro Annuale dei Giovanni Ingegneri Geotecnici) v Veroni. Srečanje, na katerem se je zbralo okoli 200 ljudi, tako mladih inženirjev in študentov, kakor tudi izkušenih strokovnjakov, se je začelo v petek popoldne ter zaključilo v soboto zvečer.

Šestdeset sprejetih prispevkov je bilo razdeljenih v štiri sklope predstavitev in dva sklopa plakatov. Obravnavane teme so bile:

  • izvedba geotehničnih del,
  • tehnološki vidiki in projektiranje,
  • posegi za izboljšanje in ojačitev,
  • potresna geotehnika in stabilizacija brežin.

V petek popoldne se je v avditoriju bančne skupine »Banco Popolare« odvila prva polovica predstavitev in na ogled postavljen prvi sklop plakatov. Zanimive predstavitve so se dotaknile različnih področij geotehnike, od pilotiranja do varovanja gradbenih jam in izboljšanja temeljnih tal, zajemale so tako primere numeričnega modeliranja kot tudi same izvedbe ter podajale rezultate raznih laboratorijskih simulacij. Po uradnem delu je sledila večerja v enem od sosednjih hotelov, na kateri so se v bolj sproščenem okolju nadaljevali pogovori o vsebinah predstavitev ter sklepala nova poznanstva.

Sobotno dopoldne je bilo namenjeno drugemu delu predstavitev z poudarkom na potresni geotehniki, medtem ko je bilo popoldne rezervirano za strokovno ekskurzijo po starem delu gostujočega mesta Verona. Geotehnično in geološko obarvana ekskurzija nas je vodila vzdolž ostankov rimskega obzidja, omogočila ogled starega rimskega vodnjaka, vpogled v geološko strukturo temeljnih tal pod obzidjem ter seveda panoramski razgled na mesto iz obzidja. V večernih urah smo se odpravili nazaj v Slovenijo z veliko novega znanja, novih prijateljstev in idej o širitvi in rasti društva SDPGmč.

Nekaj podatkov o IAGIG-u…
Pobudo za IAGIG, oziroma letno srečanje mladih geotehnikov, je dalo društvo italijanskih geotehnikov (AGI) z namenom promocije geotehnične stroke v povezavi s prakso med mladimi člani. Društvo, v katerega so včlanjeni mladi inženirji, študenti doktorskega študija ter mladi raziskovalci, je prvo leto štelo zgolj 5 članov, danes pa jih vključuje že 180. Srečanje mladih geotehnikov se vsako leto odvija v drugi regiji in je finančno podprto s strani lokalnih društev ter matičnega geotehničnega društva, zaradi česar je udeležba brezplačna. Prvi IAGIG je bil organiziran leta 2011 v Salernu, drugi v Bologni, tretji v Comu, četrti leta 2012 v Aquili, lansko leto v Rimu in letos v Veroni. Udeležba na srečanju vsako leto vidno raste in je v letošnjem letu dosegla rekordno število udeležencev in prispevkov ter “skrb” o izbiri primerne lokaciji za naslednje leto z ustreznimi kapacitetami in zmogljivostmi.

Več si lahko preberete na spletni strani društva IAGIG ali se priključite skupini na socialnem omrežju LinkedIn.

Udeležbo na srečanju je omogočila:

Elea iC