V sklopu društva bomo mladi člani, vsakič ko se bo ponudila priložnost, organizirali strokovne ekskurzije, v sklopu katerih si bomo skušali razširiti svoja obzorja z obiskom podzemnih objektov, ki so tako ali drugače zaznamovali slovensko ali svetovno geotehniko, aktualnih gradbišč, se seznanili z novimi tehnologijami ali pa morda pogledali v preteklost, ko je bilo razumevanje podzemne gradnje še nekoliko drugačno od današnjega.

V petek 22.4.2016 smo položili temeljno ploščo naših ekskurzij in sicer smo se podali na Zgornjo Gorenjsko, kjer se bo predvidoma že leta 2018 pričela graditev druge cevi predora Karavanke. Ob našem obisku je bilo izvajanje geoloških raziskav v polnem zamahu. Za uvod smo si ogledali izvajanje vrtine na območju izvedbe mostu M3, ki bo v času gradnje služil kot dostopna pot do gradbišča, nato pa dokončno urejen in namenjen lokalnemu prometu.

Sledil je ogled izvedbe površinskih vrtin KP-1 in KP-3, s katerima bo raziskano območje morene, ki se nahaja na območju južnega portala. V vrtini KP-1 je v času našega obiska potekal pregled vrtine s kamero, ki ga je izvajal Geološki zavod Slovenije. Pregled se je izvajal v kompaktni hribini, medtem ko v gruščnatem materialu zaradi izvedene cevitve vrtine ogled ni možen. Medtem ko kamera za posnetek vrtin spada med sodobnejšo opremo, ki se uporablja za izvajanje geoloških preiskav, pa je vrtalna garnitura, s kater bo izvedena vrtina KP-3 nekoliko starejšega izvora, vendar pa je specializirana za izvedbo vrtin na težko dostopnih območjih.

Nazadnje smo se v spremstvu izvajalcev odpravili še obstoječo predorsko cev, kjer je izvajanje geoloških vrtin potekalo v prečniku GQ16 in pa v nastavku odstavne niše imenovane Cankarjev rov. Čeprav vse težave s katerimi se izvajalci soočajo pri izvajanju raziskovalnih vrtin (izhajanje metana in stiskanje izvedenih vrtin), pa prav stanje Cankarjevega rova, ki se nahaja na z vidika predorogradnje bolj zahtevnemu odseku, daje spodbuden zgled, da je s strokovnim projektiranjem in ustrezno izvedbo mogoče premagati še tako zahtevne razmere.

Udeležbo na srečanju sta omogočila:

Elea iC
Geoportal