Na prejšnji ekskurziji smo se potepali po Zgornjesavski dolini, kjer smo si ogledali priprave na gradnjo druge cevi enega daljših, najglobjih predorov v Sloveniji, Karavanškega predora. Tokrat pa nas je pot zanesla povsem na vzhodno mejo, kjer poteka gradnja novega trinajstkilometrskega odseka, ki poteka od mejnega prehoda Gruškovje pa vse do Dražencev. Gradnja odseka predstavlja trenutno največji infrastrukturni projekt na območju Slovenije in med drugim zajema 7 nadvozov, 3 podvoze, 2 podhoda, 9 mostov, 28 opornih in 3 podporne konstrukcije. Tik pred mejnim prehodom pa se nahaja predor Log, ki bo po njegovi izgradnji najkrajši predor na avtocestnem križu. Sama dolžina predora znaša 105 m, skupaj z obema portalnima konstrukcijama pa 147 m (leva cev) oz. 199 m (desna cev). V času našega obiska je bil centralni rov dokončan, v njem pa je potekala gradnja centralnega armirano betonskega stebra, ki je potreben zaradi majhne medosne razdalje obeh predorskih cevi. Sočasno z gradnjo centralnega stebra je potekal tudi izkop kalote obeh predorskih cevi ter izkop portalnih območij za potrebe izgradnje portalnih konstrukcij.

Udeležbo na srečanju sta omogočila:

Elea iC
Geoportal