Predstavitev SDPG YM

Slovensko društvo za podzemne gradnje – young members oziroma mladi člani (SDPG YM) je skupina mladih inženirjev do 35. leta starosti, ki deluje pod okriljem nacionalnega društva SDPG – ITA Slovenia. Skupina je bila ustanovljena decembra 2015 po vzoru skupin mladih članov nacionalnih združenj ITA (International Tunneling Association) po celem svetu (Anglija, Avstralija, Avstrija, Danska, Grčija, Hrvaška, Italija, Kanada, Koreja, Nemčija, Norveška, ZDA …). Vse skupine mladih članov smo združene pod krovno organizacijo na globalnem nivoju ITA YM ustanovljeno leta 2014.

Združenje trenutno vključuje člane s področja gradbeništva ter rudarstva in geotehnologije, ki jih povezujejo skupne želje in interesi. Društvo je odprto za vse mlade strokovnjake, raziskovalce in študente različnih strok z zanimanjem za podzemne objekte, ki želijo svoje znanje nadgraditi ter ga deliti s sovrstniki.

Cilji društva so:

  • izobraževanje mladih in njihov strokovni razvoj,
  • širitev zanimanja za podzemne objekte med mladimi,
  • povezovanje bodočih generacij strokovnjakov in medgeneracijsko sodelovanje,
  • mednarodno sodelovanje z mladimi člani društev po vsem svetu,
  • pridobivanje novih članov z zanimanjem za podzemni prostor,
  • spodbujanje mladih k izbiri kariere s tega področja.

Ena primarnih nalog skupine je organizacija srečanj, na katerih člani društva in vabljeni predavatelji delijo svoje znanje in izkušnje z mladimi inženirji in študenti ter tako prispevajo k njihovemu izobraževanju in oblikovanju. Poleg srečanj si člani prizadevamo za organizacijo strokovnih ekskurzij na aktualna gradbišča in obstoječe objekte tako doma kot v tujini. Slednje nam omogoča neposreden vpogled v večje projekte v naši okolici in odgovore na vprašanja, ki si jih zastavljamo pri vsakodnevnem delu. Prav tako člani SDPGym stremimo k mednarodnemu sodelovanju s sorodnimi društvi mladih po celem svetu.