Člani po svetu

dr. Tina Marolt Čebašek

Dr. Tina Marolt Čebašek, ki je med drugim tudi tajnica SDPG, je zaposlena na Inštitutu za infrastrukturo in okolje na Heriot-Watt Univerzi v Edinburgu. Inštitut je v svetovnem merilu eden vodilnih na področju raziskav v gradbeništvu, zagotavlja odličnost na specializiranih področjih z visoko vrednostjo in ima velik vpliv v širokem razponu znotraj stroke ter se lahko pohvali z visokim ugledom na vodilnih raziskovalnih projektih v železniškem inženirstvu.

Dr. Tina dela na Centru odličnosti za hitre železnice, kjer sodeluje pri izvajanju raziskav in oblikovanju novega tipa tirne grede, ki predstavlja prihodnost pri gradnji železniških prog za hitre vlake. Pri eksperimentalnem delu uporablja napravo GRAFT II, ki v polnem obsegu oz. v naravni velikosti predstavlja testno polje železniške proge z vsemi sestavnimi deli, kjer preučuje dinamični vpliv tirnih vozil z visoko hitrostjo na tirno gredo. V sodelovanju z znanstvenimi sodelavci z Univerze v Dundeeju pripravljajo kombiniran sistem makro in mikro modela za detajlni vpogled na celosten sestav hitre železniške proge pod velikimi obremenitvami. Za modeliranje novega tipa tirne grede se poslužuje tako komercialnih programov, ki temeljijo na metodi končnih elementov, kot tudi programa, ki je last inštituta in pomembno prispeva pri njegovem nadaljnjem razvoju.

Vpeta je tudi v študijski program, kjer predava izbrana poglavja geotehnike tako na dodiplomskem kot podiplomskem študiju.